20111015 - Varsity v Antelope Valley Chr. - Trinity-Photos